Организација Подређени

организација која је подређена владином органу вишег нивоа.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.