НАЛОГ Трговац "пребацивање"

Плаћање трговац, у којој морају да се купи приход од продаје појединих хартија од вредности и других.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.