Наручивање Дневно

наредба о размени са ваљаношћу једног дана. Свака наруџба сматра се даном, осим ако се другачије не договори.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.