Банкарске операције повјерљиве

операције за управљање имовином и обављање других услуга у име клијената као повереника. Број операција повјерења за физичка и правна лица укључује: отуђење имовине клијента након његове смрти писменом вољом или налогом суда; преношење на повереника имовине и управљања у корист корисника; управљање имовином према пуномоћнику у старатељству малољетника, неспособних лица; обављање функција депозитара и консултанта, сервисирање ковератног зајма; услуге агенције; услуге плаћања; складиштење акција; привремено управљање пословима компанија и фирми.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.