На њиховом (он) 2

На њиховој (на) двоје, два, два, два, број. собир.
Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.