ФАСТ КУИЦК

ФАСТ КУИЦКЛИ
КУИЦКЛИ, прислов. (једноставно). Брзо, без одлагања.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.