ОИЛ СПИЛЛ

Уље просуто на површини водног тијела

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.