ОИЛ-ЛОАД

ОИЛ-ЛОАДИНГ, ОИЛ-ЛОАДИНГ, -тх, -тх. У вези са производњом животињског уља.
М. фабрика. Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.