Офсет

врста безготовинског плаћања, спроведена одбацивањем међусобних потраживања фирми и компанија за набавку робе или пружање услуга.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.