Биро

А. Назив неких институција (нпр. Информациони пулт, метеоролошки биро).
Б. Вијеће, орган који је изабран или именован за обављање руководећег или руководног рада у оквиру велике организације, друштва.
Ин. Стол са полицама и фиокама.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.