Понуда Вредност

количина роба или услуга које произвођач или продавац могу понудити за продају на тржишту у одређеном временском периоду. Додата вредност зависи од цена робе и услуга, трошкова производње, нивоа технологије, висине пореза. Додата вредност заједно са количином тражње је главни фактор који одређује ниво цена.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.