Новација

енглески. новатион; спајање
А. У грађанском праву, сагласност страна да замене стару обавезу новим.
Б. Облик преноса банкарског кредита или друге обавезе, када права једне од страна уговорнице преносе на треће лице.
Ин. На берзи, промена купаца и продаваца, када је термински уговор ликвидиран испоруком стварног производа. Д. Замена кредита у уговору о зајму. Д. Замена старог износа обавезе, дуг према новој уз обострани договор странака.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.