Нето девизна актива

Биланс активних и пасивних операција монетарне регулације са нерезидентима.
Страна актива укључују међународне резерве Руске Федерације и мање ликвидних средстава нонресерве. Под нису резерви у овој табели односи се на другим средствима Банке Русије који се налазе код нерезидената, посебно средства у валути са ограниченом конверзије у валути Русије, као и дугорочних кредита и депозита у конвертибилној валути, учешће у капиталу од нерезидентних банака.
Стране обавезе обухватају све врсте Банке Русије кредита од нерезидената (кредити, депозити, дописник рачуна нерезидентних банака у банци Русије, и тако даље. П.), и износ кредита ММФ-а примљен од руског министарства финансија и Банка Русије

речник Бусинесс -термс. Академик. ру. 2001.