Негативност

Негативност
УНДЕСИСЛИ, -тх, -тх; -ан, -анна (разг.). Исто као и неочекивано (обично у вези са). Неочекивано је дошао (прилог).

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.