Брокерско посредовање

принцип осигурања, када осигуравајућа компанија пласира и закључује уговоре о реосигурању преко посредника.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.