Међусобни рачуни

Видети. Израчунавање узајамних

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.