Банке међусобне штедње

Видети. Банке међусобне штедње

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.