ОСИГУРАЊЕ ОСИГУРАЊА

Пракса међусобне размене, у којој је осигуравач нуди део свог пословања у другом осигуравача са реосигурања, очекује да она треба да га позове да учествује у њиховим пословима пребацивањем део основног ризика. Реципроцитет се може дати по обиму премије или очекиваним резултатима провођења уговора и друге стране. Ако су уговори посредовани посредником, такозвани реципроцитет посредника

може се обезбедити пословни речник. Академик. ру. 2001.