Музејско

Музеологија
МУЗЕЈИ, -Иа, цф. Наука о историји музеја, њиховој намени и организацији.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.