Муадор

португалски златник у другој половини 16. - прве половине 18. века. , први пут објављен у 1575.

Речник нумизматичара. 2000.