Највише гласова

неопходан и довољан услов за доношење одлуке на генералном састанку акционара, осим ако статут не предвиђа различити број гласова или других услова гласања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.