Трансфер новца

Видети. Трансфер новца

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.