Молибден

молибден
МОЛИБДЕН [де], -а, м. Хемијски елемент Х солид сјајно сребрно-бели метал.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.