СИСТЕМ УПРАВЉАЊА модел функционалног

Опис система управљања организације на језику својих функција

Пословни Речник. Академик. ру. 2001.