Матрик Маркетинг Организација

схема организације маркетинга у компанији са поделом праваца активности на тржиштима и роби.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.