Материјали затворени

информације, документи и други носиоци информација намијењени ограниченом броју особа.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.