Маргин трговање

разлика, разлика између продајних и набавних цена, између продајне цене малопродаје и цене произвођача.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.