Доминантна позиција на тржишту

Видети. Позиција доминантна на тржишту

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.