Лав

Лион
Лион, -нка, пл. -Чекај, -То је муж. Лион цуб 1.

Објашњење речник Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.