Зхировклади

депозити у проверу или текући рачун и остали депозити по виђењу, са намером да плати рачуне.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.