Линкаге

Енг. линкаге
дозволу размене својим купцима за продају и куповину уговора о тој размени уз накнадну куповину и продају на другој берзи.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.