Лиценца (ЖИВОТНЕ)

Резолуције издате од стране власти природе корисника животне средине у удубљење, потрошњу, коришћење природних ресурса, емисија, испуштања, постављање опасних материја; на опрезу за начинима за контролу и рационално коришћење природних ресурса

Пословни Речник. Академик. ру. 2001.