Акредитиви Термлесс

обавеза банке да врши плаћања у име клијента и на његов трошак на одређено лице у договореним износима и под условима договореним условима без ограничења.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.