Инвентар

материјали и производи, компонента средстава која се круже у предузећу, која се одражавају у билансу средстава. З. се састоје од сировина, материјала, полупроизвода и готових производа.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.