Интервенција Економски

мешање једне државе у економију друге. ИЕ. може се спровести тако што утиче на цену извезене робе или на курс.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.