Инспекција на ревизији

инспекција, чији задаци укључују провјеру евиденције, докумената и материјалних средстава.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.