Приход Национални коришћени

приход који је намењен непродуктивној потрошњи и акумулацији, што се разликује од националног дохотка у износу извоза и увоза и трошковима предвиђеним за компензацију могућих националних економских губитака.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.