Приход Бруто

разлика између прихода и материјалних трошкова производње.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.