Болница

здравствена установа која се бави трајним четвородневним третманом пацијената и надгледањем њих. Медицинска и стручна комисија за стручњаке (ВТЕК) може радити на бази лијекова. Лекари Б. имају право да издају потврду о неспособности за рад. Б. - предмет здравственог осигурања. Да плаћају медицинске услуге Б. Осигуравачи надокнађују трошкове за број ноћења, посебну листу услуга пружених пацијенту, према договореном буџету за базни период.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.