ПИСМО

НЕКСТ
ФОРВАРД, прис. (једноставно). Унапријед, унапред. Х. он зна све. Назад унапред окретањем или окретањем уназад. Ставите шешир назад. Сједните уназад.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.