Флиппинг

Инвеститор купује акције иПО-а по цени продавца и продаје их по вишој цени чим акције почну да учествују у понуди (Енглеско Флиппинг).

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.