Промет дебљине

безготовински промет и операције клиринга.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.