Фаитх Реасонабле

принцип у управљању, према коме су знање и искуство лидера прихваћени од стране подређених на вери.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.