ЕТИКА

из гр. етос - по мери
1. Сет норми понашања, моралност било које друштвене или професионалне групе. 2. Филозофска доктрина моралности

Речник пословних појмова. Академик. ру. 2001.