Вечна гаранција

Видети. Гаранција је вечни

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.