"ЕАГЛЕ ОФ ДОУБЛЕ"

златник у америчкој вредности од 20 долара. Издаје се за стубове.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.