ПИЈАЧЕНО ПОДЗЕМЉЕНО ВОДО

Подземне воде, по свом квалитету у природном стању или после лечења, задовољавајући регулаторне захтеве и намењене за пиће и домаће потребе особе, или за производњу хране

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.