Код облачења

- у Великој Британији - прихваћени начин облачења у одређеној ситуацији или у одређеној друштвеној групи.
- у Сједињеним Државама - сет правила одевања за јавне догађаје.
Обично су кодови за одјевање штампани у позивима за догађај.