ДРОПС

Вештачки насип са депоније или подстандардни минерали, индустријски, кућни отпад

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.