ДРАИН ВАТЕРС

Вода прикупљени од стране одводњавање и испушта у воду тела

Пословни Речник. Академик. ру. 2001.